Zmluva o dielo -Rekonštrukcia Kult.domu pre podporu trávenia voľného času - Obec Hanková - Aspekt Rožňava s.r.o.

 

Kontakt

Obec Hanková obechankova@gmail.com