Rok 2020

 
  Schválený rozpočet obce na roky 2020 - 2022 dňa 17.12.2019 uznesenie č. 28/2019
 
 
 
 

Kontakt

Obec Hanková obechankova@gmail.com