Elektronické sčítanie obyvateľov - posúva sa len asistované sčítanie - informácia

26.01.2021 17:37

Kontakt

Obec Hanková obechankova@gmail.com